Σάμος

Το θαυμαστό «Ευπαλίνειο» υδραγωγείο Σάμου ανακηρύχθηκε Διεθνές Τοπόσημο Μηχανικής

Μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα αποτελεί η ανακήρυξη του  Ευπαλινείου Ορύγματος Σάμου, ως Διεθνές Ιστορικό Τοπόσημο Μηχανικής, από την American Society of Civil... Διαβάστε περισσότερα...