Πανελλαδικών εξετάσεων συνέχεια στα Επαγγελματικά Λύκεια σήμερα Τρίτη.

Οι υποψήφιοι καλούνται να εξεταστούν στα μαθήματα Δίκτυα υπολογιστών, Τεχνολογία δικτύων και επικοινωνιών, Καλλιέργεια ανθοκομικών φυτών, Ναυσιπλοϊα ΙΙ και Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ.

Οι εξετάσεις των ΕΠΑΛ ολοκληρώνονται αύριο με τα μαθήματα Ηλεκτροτεχνία, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων και Βοοτροφία-Αιγοπροβατοτροφία.