Spread the love


Το “προφανές ότι η ποιοτική ανάκαμψη του Θερμαϊκού κόλπου είναι συλλογική υπόθεση“, αλλά και την ανάγκη όλοι οι εμπλεκόμενοι ν’ αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί, στην Εταιρεία ΄Υδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ ( ΕΥΑΘ. ΑΕ).

Το “προφανές ότι η ποιοτική ανάκαμψη του Θερμαϊκού κόλπου είναι συλλογική υπόθεση“, αλλά και την ανάγκη όλοι οι εμπλεκόμενοι ν’ αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί, υπογραμμίζει σε σημερινή της ανακοίνωση η Εταιρεία ΄Υδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΥΑΘ ΑΕ). Επιπλέον, στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία επισημαίνει τη διάθεσή της να προσφέρει τεχνογνωσία και εμπειρία, αλλά και την ετοιμότητά της να θέσει άμεσα σε επιχειρησιακή λειτουργία όσα αποχετευτικά έργα θα επισκευαστούν-κατασκευαστούν από τους φορείς που οφείλουν να το πράξουν, εφόσον βεβαίως τής παραδοθούν.

Σύμφωνα με την ΕΥΑΘ ΑΕ, το εκτεταμόνο με την ολοκλήρωση του δεύτερου κλάδου του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (η κατασκευή του, αποκλειστική ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου, ξεκίνησε το 2014, διακόπηκε και σήμερα έχει επανεκκινήσει), αλλά και με την κατασκευή συμπληρωματικών αγωγών σύνδεσης του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (ΚΑΑ) με τις υπάρχουσες εν λειτουργία υποδομές στην περιοχή, που έχουν εν μέρει καταστραφεί από τα έργα κατασκευής του οδικού κόμβου Κ16 και είναι ευθύνη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία έπρεπε να τους έχει αποκαταστήσειμένο φαινόμενο χρωματισμού των επιφανειακών νερών του όρμου και του κόλπου της Θεσσαλονίκης οφείλεται, όπως οι ειδικοί επιστήμονες επιβεβαιώνουν, στην εμφάνιση «ερυθράς παλίρροιας». Είναι φυσικό φαινόμενο, υπό την έννοια ότι σχετίζεται με παράκτιους ανέμους ή την κίνηση των θαλάσσιων μαζών στον Θερμαϊκό κόλπο, ταυτόχρονα όμως είναι και ανθρωπογενές, δεδομένου ότι συνδέεται με τον ευτροφισμό των νερών του κόλπου, ο οποίος οφείλεται στη μακροχρόνια απόρριψη αστικών λυμάτων και γεωργικών απορροών (στραγγιστικές τάφροι, ποταμοί, χείμαρροι, αποχετευτικοί αγωγοί πριν από τη λειτουργία των μονάδων κατεργασίας κ.ά.).

Η πιο σημαντική επίπτωσή του, πέραν της οπτικής όχλησης και δυσοσμίας και των επιπτώσεών τους, είναι ότι, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί επιστήμονες, αλλάζει μακροπρόθεσμα το τροφικό πλέγμα, ευνοώντας την ανάπτυξη των μεδουσών έναντι των ψαριών.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία τονίζει ότι από την πρώτη ώρα εμφάνισης του φαινομένου στον Θερμαϊκό και όχι μόνο στην παραλιακή ζώνη, η ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι σε συνεννόηση και συνεργασία με επιστήμονες του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διευκολύνοντας μάλιστα το έργο των σχετικών δειγματοληψιών.

Θερμαϊκού κόλπου

Ως αποτέλεσμα, η σύνδεση του φαινομένου της «ερυθράς παλίρροιας» με την παροχέτευση ποσότητας ανεπεξέργαστων λυμάτων, που αντιστοιχούν στο 5% περίπου της ποσότητας των λυμάτων που οδηγούνται και τίθενται υπό επεξεργασία στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ, Σίνδος), στο ρέμα Δενδροποτάμου, δεν είναι καθόλου προφανής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έστω και αυτή η εκροή πρέπει να είναι αποδεκτή.

Ο συγκεκριμένος αγωγός, όπως εξηγεί η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, αποτελεί μέρος ενός ανολοκλήρωτου -για αρκετά χρόνια και μέχρι αυτήν την ώρα- αποχετευτικού συστήματος για τα λύματα των χαμηλών περιοχών της Δυτικής Θεσσαλονίκης, για την κατασκευή του οποίου (όπως και για όλα τα μεγάλα έργα) την αποκλειστική ευθύνη είχε το Δημόσιο (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών κ.λπ.).μόνο με την ολοκλήρωση του δεύτερου κλάδου του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (η κατασκευή του, αποκλειστική ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου, ξεκίνησε το 2014, διακόπηκε και σήμερα έχει επανεκκινήσει), αλλά και με την κατασκευή συμπληρωματικών αγωγών σύνδεσης του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (ΚΑΑ) με τις υπάρχουσες εν λειτουργία υποδομές στην περιοχή, που έχουν εν μέρει καταστραφεί από τα έργα κατασκευής του οδικού κόμβου Κ16 και είναι ευθύνη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία έπρεπε να τους έχει αποκαταστήσει.

Θερμαϊκού κόλπου

Το πρόβλημα, κατά την ΕΥΑΘ ΑΕ, θα επιλυθεί “μόνο με την ολοκλήρωση του δεύτερου κλάδου του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (η κατασκευή του, αποκλειστική ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου, ξεκίνησε το 2014, διακόπηκε και σήμερα έχει επανεκκινήσει), αλλά και με την κατασκευή συμπληρωματικών αγωγών σύνδεσης του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (ΚΑΑ) με τις υπάρχουσες εν λειτουργία υποδομές στην περιοχή, που έχουν εν μέρει καταστραφεί από τα έργα κατασκευής του οδικού κόμβου Κ16 και είναι ευθύνη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία έπρεπε να τους έχει αποκαταστήσει“.Spread the love