Spread the love


Οριστικό τέλος στη δικαστική διαμάχη που είχε υπήρχε στο εσωτερικό της οικογένειας Δασκαλαντωνάκη έβαλε ο Αρειος Πάγος.

Με απόφαση του επικύρωσε την απόφαση του Εφετείου το οποίο τελεσίδικα αναγνώριζε ως πραγματικούς μετόχους των εταιρειών του Ομίλου Δασκαλαντωνάκη, τη σύζυγο και τα παιδιά του ιδρυτή του Ομίλου Νίκου Δασκαλαντωνάκη.

Ο ενδοοικογενειακός «εμφύλιος» ξεκίνησε το 2010, όταν με αφορμή διαφωνίες που είχαν προκύψει για την αναδιάρθρωση του δανεισμού του Ομίλου Δασκαλαντωνάκη, ο Νίκος Δασκαλαντωνάκης άσκησε ενώπιον του Πρωτοδικείου Ρεθύμνου αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία ζητούσε να τεθούν υπό δικαστική μεσεγγύηση οι προσωρινοί τίτλοι μετοχών όσων εταιρειών έχουν εκδώσει τίτλους μετοχών, να απαγορευθεί στη σύζυγο και τα παιδιά του να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στις γενικές συνελεύσεις των εταιρειών του Ομίλου.

Τελικά το ανώτατο δικαστήριο επικύρωσε την απόφαση του Εφετείου, αναγνωρίζοντας αμετάκλητα πια τον Γιάννη, την Τίνα και τη μητέρα τους Πόπη ως πραγματικούς μετόχους των εταιρειών του Ομίλου Δασκαλαντωνάκη.

Ο συνήγορος των παιδιών και της συζύγου του κ. Δασκαλαντωνάκη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Πλέον και με την βούλα του Αρείου Πάγου η σύζυγος και τα παιδιά του Νίκου Δασκαλαντωνάκη, Γιάννης και Τίνα, είναι πραγματικοί μέτοχοι εταιρειών του Ομίλου Δασκαλαντωνάκη και όχι εικονικοί ή εντολοδόχοι, όπως ανεπιτυχώς προσπάθησε να τους εμφανίσει ο Νίκος Δασκαλαντωνάκης. Για μία ακόμα φορά εκφράζω την ευχή με συναινετικό τρόπο η οικογένεια να βρει λύση. Αν κάποιοι έχουν την ψευδαίσθηση ότι με την απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων του Ρεθύμνου, κόντρα στην πρόσφατη ετυμηγορία του Αρείου Πάγου, θα επιτύχουν να απομειώσουν το ποσοστό των μετοχών των εντολέων μου, που κατέχουν το 60% εταιρειών του Ομίλου, θα αποτύχουν παταγωδώς, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει Δικαιοσύνη».

Το ιστορικό

Ο Νίκος Δασκαλαντωνάκης ξεκίνησε την επιχειρηματική του δραστηριότητα το 1960 από κοινού με τον αδερφό του Δημήτρη. Με την Παρθενόπη (Πόπη) Φραγκούλη γνωρίστηκαν το καλοκαίρι του 1965 και απέκτησαν τρία παιδιά, τη Μάρη, τον Γιάννη και την Τίνα. Έκτοτε, και μέχρι την ημέρα που ξεκίνησε ουσιαστικά ο εμφύλιος στην οικογένεια Δασκαλαντωνάκη, τα μέλη της συνέβαλαν ουσιαστικά στην ανάπτυξη και στην εύρυθμη λειτουργία του Ομίλου της οικογενείας Δασκαλαντωνάκη, όντας πλήρως αφοσιωμένοι και ενωμένοι. Η μετοχική σύνθεση, στην πλειοψηφία των εταιρειών του Ομίλου της οικογένειας Δασκαλαντωνάκη ήταν από 20% έκαστος από τα πέντε μέλη της οικογένειας.

Τον Απρίλιο του 2009, ωστόσο, με αφορμή διαφωνίες που είχαν προκύψει για την αναδιάρθρωση του συνόλου του δανεισμού του ομίλου, ο Νίκος Δασκαλαντωνάκης άρχισε να ασκεί ασφυκτικές πιέσεις στην σύζυγό του Παρθενόπη, προκειμένου αυτή να του παραχωρήσει, το ποσοστό της (20%) επί των μετοχών και να αποκτήσει έτσι ο ίδιος μαζί με την κόρη του Μάρη την πλειοψηφία των μετοχών. Στις 16-12-2009 ο Νίκος Δασκαλαντωνάκης εγκατέλειψε τη συζυγική εστία για τους δικούς του προσωπικούς λόγους.

Στις 16-2-2010 ο Νικόλαος Δασκαλαντωνάκης άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία ζητούσε να τεθούν υπό δικαστική μεσεγγύηση οι προσωρινοί τίτλοι μετοχών όσων εταιρειών έχουν εκδώσει τίτλους μετοχών, να απαγορευθεί στη σύζυγο και τα παιδιά του να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στις γενικές συνελεύσεις των εταιρειών του Ομίλου και να ψηφίζει ο ίδιος μόνος του δια όλων των μετοχών που ανήκουν σε εκείνους. Επί της αιτήσεως αυτής εκδόθηκε απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης, με την οποία έγινε δεκτή η αίτησή του.

Είχε προηγηθεί στις 11-2-2010 η κατάθεση αγωγής κατά της πρώην συζύγου του, των παιδιών του και είκοσι ενός εταιρειών του Ομίλου ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης, με την οποία ο Νικόλαος Δασκαλαντωνάκης ισχυριζόταν, ότι η συμμετοχή των υπολοίπων μελών της οικογένειας στις εταιρείες του Ομίλου ήταν εικονική ή σύμβαση εντολής ή δωρεάς προς τα παιδιά του και ότι εκείνος ήταν ο κύριος του 100% των μετοχών των εταιρειών. Σημειωτέον ότι η Μάρη Δασκαλαντωνάκη – Σηφουνάκη συνομολόγησε στο Πρωτοδικείο Ρεθύμνου ότι ήταν εικονική μέτοχος, ενώ υπέβαλε δήλωση πόθεν έσχες στην Βουλή ως πραγματική μέτοχος, αντίφαση που – ίσως- πρέπει να ερευνηθεί από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Κατά την εκδίκαση της αγωγής του Ν. Δασκαλαντωνάκη συνεκδικάστηκαν και τρεις αγωγές των Γιάννη, Τίνας Δασκαλαντωνάκη, Παρθενόπης και Μιχάλη Φραγκούλη με τις οποίες ζητούσαν την αναγνώριση του ανυποστάτου άλλως της ακυρότητας άλλως της ακυρωσίας Γενικών Συνελεύσεων των εταιρειών Αγροτική Παραγωγική ΑΕ, Χάρισμα ΑΕ και Διατροφή ΑΕ. Επί της αγωγής του Ν. Δασκαλαντωνάκη εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 114/19.12.2011 απόφαση του Πρωτοδικείου Ρεθύμνης, η οποία δέχτηκε την αγωγή του και έκρινε ότι τα παιδιά και η σύζυγός του ήσαν εντολοδόχοι του και όχι πραγματικοί μέτοχοι.

Κατά της απόφασης αυτής του Πρωτοδικείο Ρεθύμνης άσκησαν αμφότερες οι πλευρές εφέσεις και εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 107/14.11.2014 απόφαση του Εφετείου Χανίων, η οποία απέρριψε στο σύνολο της την αγωγή του Ν. Δασκαλαντωνάκη και έκρινε τελεσιδίκως ότι η Παρθενόπη, ο Γιάννης και η Τίνα Δασκαλαντωνάκη ήταν ανέκαθεν και εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να είναι οι μοναδικοί πραγματικοί και αδιαφιλονίκητοι κύριοι των μετοχών τους και των προσωρινών τίτλων αυτών, τις οποίες αυτοί μόνοι απέκτησαν κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο κατά την ίδρυση και κατά τις μεταγενέστερες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών του Ομίλου και κατά τις σχετικές μεταβιβάσεις μετοχών. Συγχρόνως αποφάνθηκε ότι οι Γενικές Συνελεύσεις και τα εκλεγέντα από αυτές Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών Αγροτική Παραγωγική ΑΕ και Χάρισμα ΑΕ ήταν ανυπόστατα, η δε Γενική Συνέλευση της Διατροφής ΑΕ άκυρη και ανυπόστατο το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

Κατά της απόφασης του Εφετείου Κρήτης ο ηττηθείς Νικόλαος Δασκαλαντωνάκης άσκησε αναίρεση ενώπιον του Αρείου Πάγου, η οποία εκδικάστηκε στις 05.12.2016 και εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1340/21.07.2017 απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία επικύρωσε την υπ’ αριθμ. 107/2014 απόφαση του Εφετείου Χανίων και έτσι – πλέον – αμετάκλητα κρίθηκε ότι ο Γιάννης, η Τίνα Δασκαλαντωνάκη και η μητέρα τους Παρθενόπη ήταν πάντα και εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να είναι πραγματικοί μέτοχοι στις εταιρείες του Ομίλου της οικογένειας Δασκαλαντωνάκη και συγκεκριμένα στις Ανώνυμες Τουριστικές Εταιρείες: «Sunstores», «Dasko Hospitality», «Aκτές Κρήτης», «Ελληνική Τεχνική», «Μυλοπόταμος», «Δυτικής Πελοποννήσου», «Επιχειρήσεις Κω», «Ξενοδοχεία Σάμου», «Χρυσή Ακτή», «Τρούλος», «Αλικαρνασσός», «Αριάδνη», «Νοτιοανατολικού Αιγαίου», «Αγροτική Παραγωγική», «Αμάλθεια», «Ελ Γκρέκο», «Ελληνική Ξενοδοχειακή», «Ακτές Ρεθύμνου», «Δαφνίλα», «Φαίαξ», «Χάρισμα», σε ορισμένες από αυτές τις εταιρείες ανήκουν τα ξενοδοχεία «Mykonos Blu and Villas», «Creta Pallas», «Amirandes», «Kos Imperial».

Η απόφαση του Αρείου Πάγου δέχθηκε ότι ήταν ανυπόστατη η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Αγροτικής Παραγωγικής ΑΕ, άκυρη η Γενική Συνέλευση της Διατροφής ΑΕ και ανυπόστατο το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής και αναίρεσε την Εφετειακή απόφαση ως προς της εταιρεία Χάρισμα ΑΕ, για να κριθεί εκ νέου στο Εφετείο Χανίων αν η από 24.08.2010 Γενική Συνέλευση αυτής είναι άκυρη ή ακυρώσιμη.Spread the love