Spread the love


Περισσότερες από 2.000 προσλήψεις αναμένονται εντός των επόμενων μηνών στις μεγάλες Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς της χώρας (ΔΕΚΟ). Οι θέσεις είναι είτε μόνιμες είτε οκτάμηνης σύμβασης.

 

Ειδικότερα:

Εντός των επόμενων μηνών αναμένεται η πρόσληψη 1.000 ατόμων στη ΔΕΗ. Αφορά εργαζομένους διαφόρων ειδικοτήτων και η προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευτεί μόλις εκδοθεί η σχετική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.

Οι νέες προσλήψεις αφορούν:

 • Διοικητικούς υπαλλήλους με πτυχίο ΑΕΙ ή δίπλωμα ΙΕΚ. Θα ζητηθούν δύο ειδικότητες: ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου και ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου.

Αναφορικά με τα προσόντα που θα πρέπει να έχουν οι ενδιαφερόμενοι αναφέρεται πως πλην του τίτλου σπουδών απαιτείται η γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι εργαζόμενοι αυτοί θα απασχοληθούν στα κατά τόπους γραφεία της ΔΕΗ, στην Αττική και την περιφέρεια, κυρίως για τη ενίσχυση του προσωπικού, που ασχολείται με τους διακανονισμούς ληξιπρόθεσμων οφειλών.

 • Τεχνικό προσωπικό για τα ορυχεία και τους σταθμούς παραγωγής σε όλη τη χώρα, όπου και θα καλύψουν την πλειοψηφία των θέσεων.

Θα ζητηθούν πτυχιούχοι ΑΕΙ –ΤΕΙ, κυρίως, όμως, απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως : ΔΕ Μηχανοτεχνικοί, ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών, ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων, ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων κλπ. Για όλες τις ειδικότητες θα απαιτηθεί άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ως 65 ετών.

Κριτήρια επιλογής:

 1. Χρόνος ανεργίας
 2. Εμπειρία
 3. Κοινωνικές ιδιότητες
 4. Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 5. Βαθμός τίτλου σπουδών

Ακόμη, αναμένονται προσλήψεις 100 μόνιμων υπαλλήλων με συμβάσεις αορίστου χρόνου στις ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ.

Η προκήρυξη θα εκδοθεί από το ΑΣΕΠ και αναμένεται μέχρι  τα τέλη Μαρτίου.

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ΑΕ», εγκρίθηκαν οι παρακάτω θέσεις:

 • Πτυχιούχοι ΑΕΙ (Διαφόρων Ειδικοτήτων) 20 θέσεις Αορίστου Χρόνου
 • Διανομείς (ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) 80 θέσεις Αορίστου Χρόνου

Επιπλέον, θα γίνουν προσλήψεις 209 μόνιμων υπαλλήλων στην ΕΥΔΑΠ

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα ξεκινήσουν από τις 18 Απριλίου. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 3 Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π, Αίτηση για την Προκήρυξη 1Κ/2018, Τ.Θ. 14308, Αθήνα Τ.Κ. 11510, αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν.

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 7ης Μαΐου 2018.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα είναι:

 • ΔE ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ (ΜΕΔΟ3) 25
 • ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ (ΜΕΔΟ3) 5
 • ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (MET4) 12
 • ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (MET4) 20
 • ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ C ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (MET4) 25
 • ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ C,D ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (MET4) 5
 • ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ (MEM3) 2
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (MET4) 3
 • ΠΕ ΑΝΑΛΥΤΕΣ Π ΡΟΓΡΑΜ ΜΑΤΙ ΣΤΕΣ (ΑΤΜ1) 5
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1) 5
 • ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) 9
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ – ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΤΤ1) 2
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΤΤ1) 2
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) 4
 • ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1) 15
 • ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) 20
 • ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1) 1
 • ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) 1
 • ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ (ΑΤΤ2) 2
 • ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) 3
 • ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) 1
 • ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) 1
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ (ΑΡΔΟ2) 2
 • ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3) 8
 • ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3) 12
 • ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΑΡΜ2) 3
 • ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3) 1
 • TE OIKONOMIKOI (ΑΡΔΟ2) 15

Το προσεχές διάστημα θα γίνει και πρόσληψη 158 μόνιμων υπαλλήλων στον ΔΕΔΔΗΕ

Η προκήρυξη του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε αναμένεται να εκδοθεί αμέσως μετά το Πάσχα. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για δημοσίευση.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, θα προσληφθεί μόνιμο προσωπικό Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Από τον συνολικό αριθμό των 158 θέσεων, οι περισσότερες θα διατεθούν στην κατηγορία ΔΕ για την πρόσληψη τεχνικών διαφόρων ειδικεύσεων, κυρίως Ηλεκτροτεχνιτών και Μηχανοτεχνιτών Δικτύων.

Θα επιλεγούν επίσης πτυχιούχοι Πληροφορικής, μηχανικοί πολυτεχνικών ειδικεύσεων και διοικητικό προσωπικό με απολυτήριο Λυκείου ή δίπλωμα ΙΕΚ.

Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: ΠΕ Μηχανικοί, ΔΕ Τεχνικοί (Μέσης Εκπαίδευσης), ΤΕ Τεχνολόγοι Μηχανικοί, ΠΕ Οικονομολόγοι και ΠΕ Επιστήμονες Πληροφορικής.

Ειδικότερα:

 • Στην κατηγορία ΠΕ θα επιλεγούν, κυρίως, υποψήφιοι των ειδικοτήτων: Ηλεκτρολόγοι – μηχανικοί, διοικητικοί – οικονομικοί και πτυχιούχοι Πληροφορικής. Για τους μηχανικούς είναι απαραίτητη η άδεια άσκησης επαγγέλματος, η καλή γνώση ξένης γλώσσας και χειρισμού Η/Υ. Για τους διοικητικούς αρκεί η γνώση ξένης γλώσσας και χειρισμού Η/Υ.
 • Στην κατηγορία ΤΕ θα ζητηθούν, κυρίως, ηλεκτρολόγοι – μηχανικοί και μηχανικοί αυτοματισμού. Απαραίτητη και για τις δύο ειδικότητες η άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Στην κατηγορία ΔΕ θα ζητηθεί, κυρίως, η ειδικότητα ηλεκτρονικοί δικτύων. Συμμετέχουν υποψήφιοι με πτυχίο ΙΕΚ ή ΤΕΕ (Α΄ ή Β΄ κύκλου), ή ΤΕΛ, ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών

Βασικά κριτήρια για την επιλογή των υποψηφίων αποτελεί η εμπειρία αλλά και η εντοπιότητα, για όσους δηλώσουν απομακρυσμένες περιοχές της χώρας και νησιά.

Παράλληλα, θα ανοίξουν 510 μόνιμες θέσεις μονίμων υπαλλήλων στα ΕΛΤΑ. Αυτές θα είναι οι πρώτες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού εδώ και μία 10ετία.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κατάρτιση της σχετικής προκήρυξης βρίσκεται στα τελευταία στάδια καθώς επεξεργάζονται τις τελευταίες λεπτομέρειες της και αναμένεται να εκδοθεί στις αρχές του καλοκαιριού.

Οι θέσεις

 • Ταχυδρόμοι 230
 • Υπάλληλοι εσωτερικής εκμετάλλευσης 215
 • Διοικητικές ειδικότητες 25
 • Οδηγοί 25
 • Διαμετακομιστές 15
 • Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ 13
 • Χειριστές συστήματος κατεργασίας ύδατος 2

Τα προσόντα ανά ειδικότητα

ΔΕ Διανομέων – Ταχυδρόμων:

Οποιοδήποτε πτυχίο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανεξαρτήτως ειδικότητας. Για την ειδικότητα των διανομέων απαιτείται επίσης δίπλωμα οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α’ εκτός του μοτοποδηλάτου.

ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης:

Δίπλωμα ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του χρηματοπιστωτικών ή διοικητικών υπηρεσιών ή πτυχίο Β κύκλου ΤΕΕ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή απολυτήριο Πολυκλαδικού Λυκείου ή ΤΕΛ ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

Τέλος θα γίνει πρόσληψη 78 υπαλλήλων στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 14 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη, και λήγει στις 5 Απριλίου 2018, ημέρα Πέμπτη.

Η κατάθεση αιτήσεων (βιογραφικών) θα γίνεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

Επίσης η ΤΡΑΙΝΟΣΕ προχωρά στην πρόσληψη 18 ατόμων σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού

Διοικητική/ Οικονομική Διεύθυνση

 1. Έναν (1) πτυχιούχο Πανεπιστημίου στη Λογιστική
 2. Έναν (1) πτυχιούχο Πανεπιστημίου με γνώση Μηχανογραφημένης Λογιστικής
 3. Έναν (1) πτυχιούχο Πανεπιστημίου με γνώση της Λογιστικής Κόστους
 4. Έναν (1) πτυχιούχο Πανεπιστημίου, με πιστοποίηση Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή
 5. Διεύθυνση Λειτουργίας
 6. Τέσσερις (4) Μηχανολόγους Μηχανικούς
 7. Δύο (2) Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς
 8. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού
 9. Έναν (1) Μηχανολόγο Μηχανικό, ή Πτυχιούχο Οικονομικών/ Χρηματοοικονομικών/ Μαθηματικών, με εξειδίκευση στην Επιχειρησιακή Έρευνα

Έναν (1) πτυχιούχο Πανεπιστημίου στα Χρηματοοικονομικά με εξειδίκευση στον Τραπεζικό και Χρηματοπιστωτικό τομέα

 1. Έναν (1) Μηχανολόγο Μηχανικό, ή Πτυχιούχο Οικονομικών/ Χρηματοοικονομικών/ Μαθηματικών με εξειδίκευση στη Διαχείριση Κινδύνων4. Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών1. Έναν (1) Πτυχιούχο Πανεπιστημίου στο Μάρκετινγκ
 2. Τμήμα Πληροφορικής1. Δύο (2) Junior Προγραμματιστές
 3. Έναν (1) Επιχειρησιακό Αναλυτή
 4. Έναν (1) Junior Διαχειριστή Βάσης Δεδομένων

Οι υποψήφιοι χρειάζεται, επίσης, να πληρούν και τα παρακάτω τυπικά προσόντα:

 • Οι άντρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή από αυτές (είναι απαραίτητη η προσκόμιση Πιστοποιητικού Στρατολογίας).
 • Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα ή να διώκονται για κακούργημα ή πλημμέλημα που συνεπάγεται στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων (είναι απαραίτητη η προσκόμιση Ποινικού Μητρώου).
 • Να είναι κάτοχοι πτυχίου αγγλικής, επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή επιπέδου C2 (άριστη γνώση).
 • H γνώση ιταλικής (επιπέδου Β2 ή C2 επιθυμητή).

 Spread the love