Spread the love


Νέα Υόρκη.  Με αφορμή συγκέντρωση-εκδήλωση, στην Αστόρια Νέας Υόρκης (29 Ιουνίου 2016), με πρωτοβουλία δύο ελληνοαμερικάνικων Ομοσπονδιών, το “Ελληνοαμερικάνικο Εθνικό Συμβούλιο”, η μόνη ομογενειακή τριτο­βάθμια Οργάνωση στις ΗΠΑ, ανακοινώνει περί ψήφου ομογενών:

1- Η “ανοιχτή συγκέντρωση” (με την παρουσία μόνο 35 Ομογενών, αν και διαφημίστηκε αρκετά) έγινε με μονομερείς ενέργειες δύο (δευτεροβάθμιων) Ομοσπονδιών (“Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης” και “Ομοσπονδία Ιατρικών Συλλόγων Βορείου Αμερικής”) και ΔΕΝ εκφράζει την Ομογένεια.

2- Η πρωτοβουλία τους γιά συγκέντρωση, έγινε χωρίς την γνώση του “Ελληνοαμερικάνικου Εθνικού Συμ­βούλιου”, του οποίου η Ομοσπονδία Νέας Υόρκης είναι μέλος και η απόπειρα, εκ μέρους τους, εμπλοκής άλλων Οργανώσεων-μελών του “Εθνικού Συμβούλιου”, χωρίς την γνώση του, στα ανεύθυνα, ασοβάρευτα και αυτό­νομα σχέδιά τους γιά παρέμβαση στα κοινοβουλευτικά θέματα της Ελλάδας, είναι καταδικαστέα.

3- Η “ψήφος στους Ομογενείς” είναι σοβαρή υπόθεση, αφορά την Ομογένεια και δεν πρέπει να είναι αντι­κείμενο αυτοπροβολής φιλόδοξων, που κινούνται ατομικά, ανεύθυνα, αντιδημοκρατικά και έξω από τα πλαίσια της συλλογικής δραστηριότητας (χωρίς έγκριση Συμβουλίων ή Συνελεύσεων, των Οργανώσεών τους).

4- Η πρωτοβουλία των δύο Ομοσπονδιών, εγκυμονεί και νομικούς κινδύνους γιά τις λοιπές δευτεροβάθμιες Οργανώσεις μας (Ομοσπονδίες, πανΕνώσεις κ.ά.), επειδή ο ομοσπονδιακός νόμος των ΗΠΑ, ο σχετικός με την λειτουργία και φοροαπαλλαγή μη κερδοσκοπικών, μη φορολογούμενων εταιριών ΗΠΑ, δηλ. Οργανώσεων, που έχουν τον χαρακτηρισμό 501(c)(3), απαγορεύει ρητά την ενασχόλησή τους (ή απόπειρα παρέμβασής τους) σε θέματα που έχουν σχέση με νομοθετικό έργο Κοινοβουλίων. Και η ψήφος στους Ομογενείς είναι θέμα Κοινοβούλιου »ξένης χώρας» (δηλ. της Ελλάδας). Παρεμβάσεις σε Κοινοβούλια (ΗΠΑ ή άλλων χωρών) μπορούν να κάνουν πολίτες ως άτομα και όχι μη κερδοσκοπικές, μη φορολογίσιμες εταιρίες-Οργανώσεις (π.χ. Ομοσπονδίες συλλόγων), που λειτουργούν στις ΗΠΑ και σύμφωνα με τους νόμους της χώρας.

Συνιστούμε στις Οργανώσεις-μέλη μας (Ομοσπονδίες, παν Ενώσεις κ.ά.) να ΜΗΝ υπογράψουν οποιοδήποτε “ψήφισμα” περί ψήφου ή άλλο συναφές δεσμευτικό κείμενο υπερφιλόδοξων (που κινούνται προσωπικά-διασπαστικά), το οποίο θα απευθύνεται στο Κοινοβούλιο, στην Κυβέρνηση, στα Κόμματα, Ελλάδας, επειδή διατρέχουν τον κίνδυνο να χάσουν το 501(c)(3) και να έχουν νομι­κές συνέπειες στις ΗΠΑ.

Σε ότι αφορά το θέμα “ψήφος στους Ομογενείς”, εκτιμούμε ότι,

1- Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Σύνταγμα της Ελλάδας, αφού το δικαίωμα οι Ομογενείς να ψηφίζουμε στην Ελλάδα το έχουμε ήδη (αρκεί να ταξιδέψουμε στην Ελλάδα για να ψηφίσουμε), η απαίτησή μας, ως Ομο­γενείς (και ‘Ελληνες πολίτες), να είναι μία και μόνο μία: Επιστολική ψήφος, σε όσους είναι εγγεγραμμέ­νοι σε Δημοτολόγιο στην Ελλάδα, δηλ. στους απόδημους ‘Ελληνες που ήδη έχουν δικαίωμα ψήφου (είμαστε το μεγαλύτερο ποσοστό της »αποχής» που αναφέρεται στις βουλευτικές εκλογές Ελλάδας). Αυτό ήδη έπρεπε να είχε καθοριστεί στην Ελλάδα, με έναν νόμο, με απλή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, αφού το Σύ­νταγμα την προβλέπει (άρθρο 51, παρ. 4). Αν μετά, Κόμματα στην Ελλάδα θέλουν να εντάξουν Ομογενείς στα ψηφοδέλτιά τους ή Ομογενείς να δημιουργήσουν δικό τους Κόμμα στην Ελλάδα, είναι θέμα επιλογής τους.

2- Είναι ανάξιο σχολιασμού το επιχείρημα να δοθούν 5, 10 κλπ έδρες στην Βουλή Ελλάδας, σε Ομογενείς, γιά να εγκλωβιστεί η Ομογένεια. Τέτοια επικίνδυνα και κουτοπόνηρα πολιτικά-κομματικά »δώρα», από την Ελλάδα, δεν τα χρειαζόμαστε.

3- H διαμαρτυρία μας στην Ελλάδα και η απαίτησή μας (σε Πρόεδρο Δημοκρατίας, Κυβέρνηση, Βουλή, Κόμματα) πρέπει να είναι μία: “Προστατέψτε το Σύνταγμα της Ελλάδας, το οποίο ορκιστήκατε να σέβεστε, να εφαρμόζετε και ειδικά σεβαστείτε το άρθρο 51 παρ. 4”. Και αν συνεχίσουν να μην το πράττουν, τότε η αντί­δρασή μας να πάρει άλλη μορφή, συμπεριλαμβανόμενης και της προσφυγής στην Δικαιοσύνη στην Ελλάδα και αλλού (π.χ. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο), αλλά και να τους καταγγείλουμε στις χώρες όπου ζούμε μόνιμα.

Τέλος, συνιστούμε στα πολιτικά Κόμματα Ελλάδας, να δείχνουν έστω στοιχειώδη σοβαρότητα και υπευθυ­νότητα, όταν αναφέρονται στον απόδημο Ελληνισμό, επειδή -γιά δεκαετίες- οι Ομογενείς, “πάθαμε και μάθα­με”.

Λαμβάνοντας δε υπόψην την κατάσταση στην οποίαν οδηγήθηκε – ειδικά τα τελευταία χρόνια – η Ελλάδα, από τους Πολιτικούς και τα Κόμματά της, θεωρούμε την ανεύθυνη ανάμιξή τους στα της Ομογένειας, επιζήμια και γιά την Ομογένεια και γιά το ‘Εθνος.

(Υπογραφή: Βασίλης Ματαράγκας, πρόεδρος)

Από το panhellenicpost.comSpread the love