Τι σου είναι η δημιουργικότητα!

Είναι πανέξυπνο! Ο πολλαπλασιασμός γίνεται με απεικόνιση των αριθμών με παράλληλες γραμμές!

Τι σου είναι η δημιουργικότητα!