δικτατορία Παπαδόπουλου

Υπάρχει κίνδυνος δικτατορίας;

Συνολικά η Ελλάδα "κατανάλωσε 123 κυβερνήσεις σε 106 χρόνια και πάντα κίνδυνος δικτατορίας εμφανιζόταν όταν έλειπαν χαρισματικοί ηγέτες (περισσότερα&hellip...