ΓΕΝΝΗΣΗ

Ο προάνθρωπος “γεννήθηκε” στην Ελλάδα!

Ο χωρισμός των ανθρώπων από τους χιμπατζήδες, μπορεί να έγινε στην περιοχή της σημερινής Βαλκανικής και όχι στην Αφρική και συγκεκριμένα στην Ελλάδα, άρα ο αρχα...