γουρούνες

200 γουρούνες «πολιόρκησαν» τη Βουλή

Τα μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τουριστικών Οχημάτων διαμαρτύρονται για την καθολική απαγόρευση των οχημάτων τύπου ΑΤV σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους της χώρα...