οίκος Gucci

O οίκος Gucci ερευνάται για φοροδιαφυγή

«Ο οίκος Gucci συνεργάζεται πλήρως με τις Αρχές στις έρευνες που γίνονται, και εκφράζει τη βεβαιότητα ότι οι δραστηριότητές του είναι νόμιμες και διαφανείς». (...