ΟΥΡΑΝΟΣ

ραδιενεργό ρουθήνιο

Οι νέες μετρήσεις για το ραδιενεργό ρουθήνιο στον ουρανό της Ελλάδας

Οι ανιχνεύσιμες ποσότητες του ραδιενεργού ισοτόπου ρουθηνίου-106 είναι πλέον σχεδόν μηδενικές στην ατμόσφαιρα της χώρας μας, σύμφωνα με την Ελληνική Επιτροπή Ατ... Διαβάστε περισσότερα...