Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Βηρυτός καλεί Αθήνα

Βηρυτός καλεί Αθήνα ή αλλοιώς η μεγάλη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στον Λίβανο και στον ρόλο που μπορεί και πρέπει να παίξει στην περιοχή της Μέσης Ανατολής ...