ΣΥΜΠΑΝ

Τάκη Ζενέτου

Το σύμπαν του Τάκη Ζενέτου…

Το «Επιπλο 2000», ηλεκτρονικός υπολογιστής για την κατοικία του μέλλοντος, του Τάκη Ζενέτου, κατασκευασμένο σε μικρή κλίμακα. Πίσω, σχεδιασμένο λεπτομερώς για τ...