συμφωνική ορχήστρα του Ιδρύματος Ελληνικής Μουσικής