Τάκης Ζενέτος

Τάκη Ζενέτου

Το σύμπαν του Τάκη Ζενέτου…

Το «Επιπλο 2000», ηλεκτρονικός υπολογιστής για την κατοικία του μέλλοντος, του Τάκη Ζενέτου, κατασκευασμένο σε μικρή κλίμακα. Πίσω, σχεδιασμένο λεπτομερώς για τ...