Ζωή Χρήστου

Ζωή Χρήστου

H Ζωή Χρήστου αναστάτωσε το «The Voice»

H Ζωή Χρήστου εμφανίσθηκε στο «The Voice» και έκανε τους κριτές αλλά και το κοινό να παραμιλήσουν από τις φωνητικές της δυνατότητες. Εμείς όμως θαυμάσαμε το κορ...