καταθέσεις

καταθέσεις

Μειώνονται οι καταθέσεις στις τράπεζες

Ο μήνας Σεπτέμβριος έκανε τους καταθέτες για να πληρώσουν τους φόρους τους να βγάλουν από τις τράπεζες 420 εκατομμύρια ευρώ, μειώνοντας τις καταθέσεις στα 123,4...