πρόεδρος του Ελληνικού Ιατρικού Συλλόγου Νέας Υόρκης