ΤΕΒΕΡΝΑ

Μαυρομάτης

Ποιοτικό Status ο «Μαυρομάτης»

Από το 1936 στην Αγία Παρασκευή, η ταβέρνα «Μαυρομάτης» χαράζει νέους ορίζοντες στην ποιότητα. Η Ελληνική Παραδοσιακή ταβέρνα – εστιατόριο, αρχικά λειτούργησε ω...