βραβείο των “Τριών Ιεραρχών” της Ιεράς Αρχιεπισκοπής