πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής του Αγίου Δημητρίου