Spread the love


Οι τοπικές κοινωνίες λένε μαζικά όχι στη νομιμοποίηση του “μεγαλύτερου αυθαιρέτου στα Βαλκάνια”, όπως πολλοί αποκαλούν το “The Mall”.

Αρνητική ήταν η γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Αμαρουσίου για την περιβαλλοντική μελέτη για το «πρώην Ολυμπιακό Χωριό Τύπου».

Το σχέδιο απόφασης που εγκρίθηκε ομόφωνα από την επιτροπή στη συνεδρίαση της Πέμπτης 6 Οκτωβρίου αναφέρει αναλυτικά τα εξής:

«Η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Αμαρουσίου που συνεδρίασε στο Δημαρχείο στις 6-10-2016 για το ανωτέρω θέμα, αφού έλαβε υπόψη της τις τοποθετήσεις των μελών της, άλλων φορέων της πόλης, απλών πολιτών, του Δημάρχου και μελών του δημοτικού Συμβουλίου γνωμοδοτεί ως εξής:

– Η «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (Ε.Χ.Σ.) για την περιοχή του πρώην Ολυμπιακού Χωριού Τύπου – Τμήμα Π.Ε 6 και 17 του Γ.Π.Σ Δήμου Αμαρουσίου Αττικής» δεν γίνεται αποδεκτή.

– H πολεοδόμηση που υλοποιήθηκε στην περιοχή του Ε.Χ.Σ., αμέσως μετά την έναρξη λειτουργίας του The Mall Athens (ΤΜΑ) προκάλεσε και προκαλεί μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική ζημία στην πόλη μας, δραματική υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των όμορων περιοχών και την απαξίωση των περιουσιών τους.

– Η λειτουργία του ΤΜΑ επέφερε δραματική μείωση του κύκλου εργασιών και συρρίκνωση των επιχειρήσεων του παραδοσιακού εμπορικού κέντρου του Αμαρουσίου.

– Το ΥΠΕΝ καλείται να μην την εγκρίνει και να ζητήσει την ανασύνταξη της στον ταχύτερο δυνατό χρόνο. Στην αναθεωρημένη μελέτη να αναγνωρίζεται και να ποσοτικοποιείται η προκληθείσα και συνεχώς προκαλούμενη ζημία.

– Με βάση την γενικά παραδεκτή αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και την ισχύουσα νομοθεσία η ιδιοκτήτρια εταιρία του ακινήτου ως προκαλούσα περιβαλλοντική ζημία είναι υπόχρεη στην καταβολή μονίμων αντισταθμιστικών τελών προς την πόλη από την αρχή της λειτουργίας της και για όσο διάστημα εξακολουθεί να λειτουργεί.

– Όλα τα τέλη θα πρέπει να κατευθυνθούν στη λήψη μέτρων βελτίωσης του περιβάλλοντος και εκτέλεσης συναφών έργων από το Δήμο σύμφωνα με το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2015-2019 του Δήμου (Άξονας 1 Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής) ή όποια άλλα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Προτεραιότητα θα δοθεί στις άμεσα πληττόμενες όμορες περιοχές.

Το ετήσιο ύψος των τελών και ο τρόπος εκταμίευσης τους να κατοχυρωθούν με Νόμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πρακτικές και για άλλες παρόμοιες περιπτώσεις χώρα μας ή την Ευρωπαϊκή Ένωση.

– Καλούμε το Δήμο να αναλάβει όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για την επιτυχή έκβαση αυτού του αγώνα που είναι αγώνας όλων των κατοίκων της πόλης.

– Καλούμε την Κυβέρνηση να αναγνωρίσει το δίκαιο των αιτημάτων μας, να προβεί στις αναγκαίες διοικητικές πράξεις και αν χρειαστεί να νομοθετήσει άμεσα. Την καλούμε επίσης να χρηματοδοτήσει τα μεγάλα υπερτοπικά έργα στο Μαρούσι μέσω του ΕΣΠΑ και του Πράσινου Ταμείου. Να αποδώσει στο Δήμο τα ΧΕΥ και το κτίριο της Κεραμικής στην Κηφισίας.

– Η επιτυχία αυτού του αγώνα μας αφορά όλους και όχι μόνο τους κατοίκους των όμορων περιοχών. Είναι η τελευταία ευκαιρία για την ανακούφιση της πόλης που την τελευταία εικοσαετία αναπτύχθηκε βίαια και άναρχα με αποτέλεσμα την υπέρμετρη και μη αναστρέψιμη υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.

Η Επιτροπή Διαβούλευσης τιμά όλες και όλους τους συμπολίτες μας που, ανεξάρτητα από παραταξιακή, πολιτική ή κομματική τοποθέτηση, αγνοώντας δυσκολίες, απειλές και εκφοβισμούς συνέβαλαν στην έκδοση της απόφασης 376/2014 του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία κρίθηκαν οριστικά και τελεσίδικα αυθαίρετα τα κτίρια του “The Mall Athens” και «Αγγελοπούλου» και σήμερα αποτελεί τη νομική βάση της διεκδίκησης».

Από το amarysia.grSpread the love