Spread the love


Αυτές είναι οι μειώσεις φόρων στους πολιτικούς

Με σκόπιμη αποσιώπηση του γεγονότος ότι τα εκλεγμένα πολιτικά πρόσωπα, δηλαδή οι εκλεγμένοι ως βουλευτές πρωθυπουργοί, υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί, οι απλοί βουλευτές και ευρωβουλευτές, έχουν ειδικό καθεστώς φορολογίας εισοδήματος το οποίο απαλλάσσει τις αμοιβές τους κατά ποσοστά από 25% έως και 75% από τη φορολογία εισοδήματος, «κύκλοι» του υπουργείου Οικονομικών επιχείρησαν μέσω non paper να διασκεδάσουν τις αρνητικές εντυπώσεις σε βάρος της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, οι οποίες προκλήθηκαν εξαιτίας της χθεσινής αποκάλυψης του Ελεύθερου Τύπου ότι με το «μνημονιακό» νόμο 4387/2016 η ειδική εισφορά αλληλεγγύης μειώθηκε κατά 1.049 έως και 1.999 ευρώ για όλα τα πολιτικά πρόσωπα.

Μέσα από γενικεύσεις για τη φορολογική νομοθεσία η κυβέρνηση ουσιαστικά χθες υποστήριξε ότι κατήργησε το συντελεστή 8% στην εισφορά αλληλεγγύης των αιρετών (και άρα μείωσε τις επιβαρύνσεις τους) προκειμένου να εξομοιωθούν με τους πολίτες.

Ωστόσο κράτησε τα υπόλοιπα φορολογικά προνόμια των πολιτικών. Ο Ελεύθερος Τύπος με αναλυτικούς πίνακες και παραδείγματα παρουσιάζει τι ακριβώς συνέβη τόσο με την εισφορά αλληλεγγύης όσο και με τους συνολικούς φόρους των πολιτικών και των υπόλοιπων αιρετών. Ας δούμε δύο παραδείγματα:

– Πρώτον, βουλευτής με εισόδημα 70.000 ευρώ πλήρωσε για τα εισοδήματα του 2015 εισφορά αλληλεγγύης 5.600 ευρώ, δηλαδή με συντελεστή 8%. Με το νέο σύστημα ο ίδιος βουλευτής για τα εισοδήματα 2016 θα πληρώσει εισφορά αλληλεγγύης 3.651 ευρώ, δηλαδή 1.949 ευρώ λιγότερα. Και αυτό γιατί ισχύει η κλίμακα 0% έως 10%, που όμως επιβάλλεται τμηματικά ανάλογα με το εισόδημα. Η ελάφρυνση είναι μεγάλη και υπερκαλύπτει τις όποιες επιβαρύνσεις της κλίμακας για το συνολικό εισόδημα. Με άλλα λόγια, οι βουλευτές το 2016 πληρώνουν συνολικά μικρότερους φόρους και εισφορά αλληλεγγύης σε σχέση με το 2015.

– Δεύτερον, βουλευτής με εισόδημα 90.000 ευρώ πλήρωσε για τα εισοδήματα του 2015 εισφορά αλληλεγγύης 7.200 ευρώ, δηλαδή με συντελεστή 8%. Με το νέο σύστημα ο ίδιος βουλευτής για τα εισοδήματα 2016 θα πληρώσει εισφορά αλληλεγγύης 5.451 ευρώ, δηλαδή 1.749 ευρώ λιγότερα. Και αυτό γιατί ισχύει η κλίμακα 0% έως 10%, αλλά για τα αντίστοιχα τμήματα εισοδήματος. Και σε αυτή την περίπτωση η ελάφρυνση είναι μεγάλη και υπερκαλύπτει τις όποιες επιβαρύνσεις της κλίμακας για το συνολικό εισόδημα.

Τα στοιχεία αυτά δεν επιδέχονται καμίας αμφισβήτησης και για το λόγο αυτόν στο non paper του υπουργείου δεν υπήρχαν παραδείγματα.

Οι… ανώνυμοι κύκλοι του υπουργείου, στην προσπάθειά τους να δικαιολογήσουν τις τεράστιες αυτές φοροελαφρύνσεις υπέρ των παραπάνω προσώπων, έφθασαν στο σημείο να ισχυριστούν ότι ο ν. 4387/2016 έκανε το σύνολο των διατάξεων της φορολογίας εισοδήματος δικαιότερο. Στο πλαίσιο δε αυτής της επιχειρηματολογίας τους, έφθασαν στο σημείο να ισχυριστούν ότι με το νόμο αυτόν φοροελάφρυναν τα χαμηλά εισοδήματα και αύξησαν τις φορολογικές επιβαρύνσεις για τα υψηλά εισοδήματα.

Ωστόσο, ο ισχυρισμός αυτός δεν αφορά κατ’ αρχήν τα εκλεγμένα στη Βουλή πολιτικά πρόσωπα τα οποία απολαμβάνουν και πριν και μετά το ν. 4387/2016 ένα άκρως ευνοϊκό καθεστώς φορολογίας εισοδήματος που προβλέπει απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος τουλάχιστον για το 25% του συνολικού ακαθάριστου ποσού βουλευτικής αποζημίωσης. Μάλιστα το ποσοστό της φοροαπαλλαγής φθάνει σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και το 75% των συνολικών εισοδημάτων τους από την κοινοβουλευτική δραστηριότητα. Ουσιαστικά, οι εκλεγμένοι στη Βουλή πολιτικοί επιβαρύνονταν για το σύνολο όλων ανεξαιρέτως των εισοδημάτων τους μόνο με ειδική εισφορά αλληλεγγύης 8%, μέχρι που ήρθε ο «μνημονιακός» νόμος 4387/2016 που τους μείωσε την εισφορά αυτή έως και κατά 1.999 ευρώ το χρόνο!

Ας πάμε τώρα στην περίπτωση των πολιτικών προσώπων τα οποία δεν έχουν εκλεγεί στη Βουλή, δηλαδή στους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς, αναπληρωτές υπουργούς, υφυπουργούς, καθώς επίσης και τους ειδικούς και γενικούς γραμματείς, τους επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών, τους επικεφαλής των Περιφερειών και τους δημάρχους.

Γι’ αυτά, λοιπόν, τα πολιτικά πρόσωπα, παρά το γεγονός ότι τα εισοδήματα είναι υψηλά, οι αλλαγές που επέφερε ο ν. 4387/2016 στον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης προκάλεσαν αυξομειώσεις στη φορολογία εισοδήματος, οι οποίες σε συνδυασμό με τις σημαντικές μειώσεις ύψους 1.049 έως και 1.999 ευρώ στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης οδήγησαν τελικά σε σημαντικές μειώσεις συνολικών φοροεπιβαρύνσεων που φθάνουν μέχρι τα επίπεδα των 2.424 ευρώ το χρόνο.

Επιπλέον όμως ούτε ο ισχυρισμός των «κύκλων» του υπουργείου Οικονομικών περί συνολικών φοροελαφρύνσεων για τα χαμηλά εισοδήματα όλων των φυσικών προσώπων με τις αλλαγές του ν. 4387/2016 ευσταθεί τη στιγμή που είναι γνωστό τοις πάσι ότι με τις διατάξεις του συγκεκριμένου «μνημονιακού» νόμου:

Μειώθηκαν τα αφορολόγητα όρια για όλους τους μισθωτούς και συνταξιούχους που δεν βαρύνονται με ανήλικα ή ενήλικα προστατευόμενα μέλη καθώς και για όσους βαρύνονται με 1 ή 2 ανήλικα ή ενήλικα προστατευόμενα μέλη από τα επίπεδα των 9.545 ευρώ στα επίπεδα των 8.636 έως 9.091 ευρώ.

Αυξήθηκαν οι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος για τους μισθωτούς και συνταξιούχους.

Αναμορφώθηκε πλήρως η κλίμακα της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης η οποία όμως δεν επηρεάζει καθόλου τα εισοδήματα μέχρι το ύψος των 12.000 ευρώ, δηλαδή τα πολύ χαμηλά εισοδήματα αλλά μόνο αυτά που υπερβαίνουν το όριο των 12.000 ευρώ προκαλώντας μάλιστα επιβαρύνσεις σε βάρος των μεσαίων εισοδημάτων.

 

Δείτε το site του Υπουργείου Οικονομικών

Δείτε το site της Εφορίας-Γενική γραμματείαπληροφοριώνSpread the love